FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०/०७/१६ गतेका दिन बसेको ३० औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 11/02/2023 - 00:00 PDF icon 30. २०८०।०७।१६.pdf

मिति २०८०/०७/०४ गतेका दिन बसेको २९ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 10/21/2023 - 00:00 PDF icon 29. २०८०।०७।०४.pdf

मिति २०८०/०६/२५ गतेका दिन बसेको २८ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 10/12/2023 - 00:00 PDF icon 28. २०८०।०६।२५.pdf

मिति २०८०/०६/२३ गतेका दिन बसेको २७ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 10/10/2023 - 00:00 PDF icon 27. २०८०।०६।२३.pdf

मिति २०८०/०५/२९ गतेका दिन बसेको २६ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 09/15/2023 - 00:00 PDF icon 26. २०८०।०५।२९.pdf

मिति २०८०/०५/१० गतेका दिन बसेको २५ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 08/27/2023 - 00:00 PDF icon 25. २०८०।०५।१०.pdf

मिति २०८०/०५/०६ गतेका दिन बसेको २४ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 08/23/2023 - 00:00 PDF icon 24. २०८०।०५।०६.pdf

मिति २०८०/०४/२२ गतेका दिन बसेको २३ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 08/07/2023 - 00:00 PDF icon 23. २०८०।०४।२२.pdf

मिति २०८०/०४/१४ गतेका दिन बसेको २२ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 07/30/2023 - 00:00 PDF icon 22. २०८०।०४।१४.pdf

मिति २०८०/०४/१० गतेका दिन बसेको २१ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 07/26/2023 - 00:00 PDF icon 21. २०८०।०४।१०.pdf

Pages