FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०/११/१४ गतेका दिन बसेको ३६ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 02/28/2024 - 00:00 PDF icon २०८०।११।१४.pdf

मिति २०८०/१०/२० गतेका दिन बसेको ३५ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 02/05/2024 - 00:00 PDF icon २०८०।१०।२०.pdf

मिति २०८०/०९/१७ गतेका दिन बसेको ३४ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 01/05/2024 - 00:00 PDF icon २०८०।०९।१७.pdf

मिति २०८०/०९/११ गतेका दिन बसेको ३३ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 12/28/2023 - 00:00 PDF icon २०८०।०९।११.pdf

मिति २०८०/०८/२१ गतेका दिन बसेको ३२ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 12/10/2023 - 00:00 PDF icon २०८०।०८।२१.pdf

मिति २०८०/०८/०४ गतेका दिन बसेको ३१ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 11/25/2023 - 00:00 PDF icon २०८०।०८।०४.pdf

मिति २०८०/०७/१६ गतेका दिन बसेको ३० औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 11/02/2023 - 00:00 PDF icon 30. २०८०।०७।१६.pdf

मिति २०८०/०७/०४ गतेका दिन बसेको २९ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 10/21/2023 - 00:00 PDF icon 29. २०८०।०७।०४.pdf

मिति २०८०/०६/२५ गतेका दिन बसेको २८ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 10/12/2023 - 00:00 PDF icon 28. २०८०।०६।२५.pdf

मिति २०८०/०६/२३ गतेका दिन बसेको २७ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 10/10/2023 - 00:00 PDF icon 27. २०८०।०६।२३.pdf

Pages