FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०/०५/२९ गतेका दिन बसेको २६ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 09/15/2023 - 00:00 PDF icon 26. २०८०।०५।२९.pdf

मिति २०८०/०५/१० गतेका दिन बसेको २५ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 08/27/2023 - 00:00 PDF icon 25. २०८०।०५।१०.pdf

मिति २०८०/०५/०६ गतेका दिन बसेको २४ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 08/23/2023 - 00:00 PDF icon 24. २०८०।०५।०६.pdf

मिति २०८०/०४/२२ गतेका दिन बसेको २३ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 08/07/2023 - 00:00 PDF icon 23. २०८०।०४।२२.pdf

मिति २०८०/०४/१४ गतेका दिन बसेको २२ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 07/30/2023 - 00:00 PDF icon 22. २०८०।०४।१४.pdf

मिति २०८०/०४/१० गतेका दिन बसेको २१ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

८०/८१ 07/26/2023 - 00:00 PDF icon 21. २०८०।०४।१०.pdf

मिति २०८०/०३/०९ गतेका दिन बसेको २० औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 06/24/2023 - 00:00 PDF icon 20. २०८०।०३।०९.pdf

मिति २०८०/०३/०४ गतेका दिन बसेको १९ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 06/19/2023 - 00:00 PDF icon 19. २०८०।०३।०४.pdf

मिति २०८०/०२/१९ गतेका दिन बसेको १८ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 06/02/2023 - 00:00 PDF icon 18. २०८०।०२।१९.pdf

मिति २०८०/०२/१० गतेका दिन बसेको १७ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 05/24/2023 - 00:00 PDF icon 17. २०८०।०२।१०.pdf

Pages