FAQs Complain Problems

नगरपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०८०/०१/२९ गतेका दिन बसेको १६ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 05/12/2023 - 00:00 PDF icon 16. २०८०।०१।२९.pdf

मिति २०७९/१२/२६ गतेका दिन बसेको १४ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 04/09/2023 - 00:00 PDF icon 14. २०७९।१२।२६.pdf

मिति २०७९/११/१९ गतेका दिन बसेको १३ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 03/03/2023 - 00:00 PDF icon 13. २०७९।११।१९.pdf

मिति २०७९/१०/२० गतेका दिन बसेको १२ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 02/08/2023 - 00:00 PDF icon २०७९।१०।२०.pdf

मिति २०७९/०९/२१ गतेका दिन बसेको ११ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 01/05/2023 - 00:00 PDF icon 11. २०७९।०९।२१.pdf

मिति २०७९/०८/२३ गतेका दिन बसेको १० औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 12/09/2022 - 00:00 PDF icon 10. २०७९।०८।२३.pdf

मिति २०७९/०७/१८ गतेका दिन बसेको ९ औँ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 11/04/2022 - 00:00 PDF icon 9. २०७९।०७।१८.pdf

मिति २०७९/०६/११ गतेका दिन बसेको आठौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 09/27/2022 - 00:00 PDF icon 8. २०७९।०६।११.pdf

मिति २०७९/०४/२५ गतेका दिन बसेको सातौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 08/10/2022 - 00:00 PDF icon 7. २०७९।०४।२५.pdf

मिति २०७९/०३/२२ गतेका दिन बसेको छैठौं कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 07/06/2022 - 00:00 PDF icon 6. २०७९।०३।२२.pdf

Pages