FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा तेस्रो किस्ता रकम निकासा गरिएको सुचना

२०७४ चैत्र देखि २०७५ असारसम्मको गरि ४ महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गरिएको सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ! 

आर्थिक वर्ष: