FAQs Complain Problems

वडा न. ९

लम्कीचुहा नगरपालिकाका  वडा नम्बर ९ कर्मचारी विवरण

सि.न. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर गूगल प्लस कोड
१. काशिराम चौधरी मुखिया ९८६५७७३४०८ J36F+G7 Pratappur
२. हेमराज राना अ.स.ई. ९८१४६३४६२९  
३. गोपाल चौधरी का.स. ९८६५८५६०९०  

 

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

सि.न. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर ठेगाना
१. राम प्रसाद चौधरी वडा अध्यक्ष ९८४८४९९६६३ लम्कीचुहा-०९, कैलाली
२. लक्ष्मी चौधरी महिला सदस्य ९८११६९५३६४ लम्कीचुहा-०९, कैलाली
३. समीक्षा वड  दलित महिला सदस्य ९८२२७२९६३६ लम्कीचुहा-०९, कैलाली
४. अर्जुन बहादुर रावल सदस्य ९८६८५४२३८० लम्कीचुहा-०९, कैलाली
५. राजा राम चौधरी सदस्य ९८२४६८६६४२ लम्कीचुहा-०९, कैलाली
Ward Contact Number: 
९८६५८५६०९०
Weight: 
0