FAQs Complain Problems

वडा न. ४

लम्कीचुहा नगरपालिकाका  वडा नम्बर १ कर्मचारी विवरण

सि.न. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर गूगल प्लस कोड
१. रिता भट्ट सहायक चौथो ९८४८४७७२९९ J4PG+RJ Lamkichuha
२. यज्ञराज जोशी सब इन्जीनियर ९८६५६३९९९२  
३. कर्ण प्रसाद धमाला का.स ९८६८५५००३८  
४. जनकराज भाट का.स ९८४८२२८५९०  

 

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

सि.न. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर ठेगाना
१. तारा प्रसाद अधिकारी वडा अध्यक्ष ९८६८५२८६६९ लम्कीचुहा-०४, कैलाली
२. मिना कुमारी चौधरी महिला सदस्य ९८००६२१४९२ लम्कीचुहा-०४, कैलाली
३. दुर्गाा देवी उखेडा दलित महिला सदस्य ९८६९४४२४६५ लम्कीचुहा-०४, कैलाली
४. बुध राम चौधरी सदस्य ९८६५७७८७६० लम्कीचुहा-०४, कैलाली
५. खडक राज भाट सदस्य ९८६५७४३६३२ लम्कीचुहा-०४, कैलाली
Ward Contact Number: 
९८६८५५००३८
Weight: 
0