FAQs Complain Problems

वडा न. ३

सि.न. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर गूगल प्लस कोद
१. राजेन्द्र कुमार चौधरी सहायक पाँचौ 9813292795

J4GX+2H Lamkichuha

२. भक्त बहादुर रावल अ.स.ई. ९८६८५७८८५२  
३. लोकेन्द्र भण्डारी का.स ९८६८५७८८५२  
Ward Contact Number: 
९८१२६४९०९१