FAQs Complain Problems

वडा न. ३

 

लम्कीचुहा नगरपालिकाका  वडा नम्बर ३ कर्मचारी विवरण

सि.न. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर गूगल प्लस कोड
१. राजेन्द्र कुमार चौधरी सहायक पाँचौ 9813292795

J4GX+2H Lamkichuha

२. भक्त बहादुर रावल अ.स.ई. ९८६८५७८८५२  
३. लोकेन्द्र भण्डारी का.स ९८६८५७८८५२  

 

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

सि.न. नाम थर पद सम्पर्क नम्बर  
१. लब बहादुर शाही वडा अध्यक्ष ९८५८४२२९८२ लम्कीचुहा-०३, कैलाली
२. कोकिला चलाउने महिला सदस्य ९८६८४५३७८८ लम्कीचुहा-०३, कैलाली
३. रन्जिता नेपाली दलित महिला सदस्य ९८२५६५४०५१ लम्कीचुहा-०३, कैलाली
४. प्रेम बहादुर चौधरी सदस्य ९८४८६७३६१३ लम्कीचुहा-०३, कैलाली
५. मिन बहादुर धामी सदस्य ९८४८६८९१३२ लम्कीचुहा-०३, कैलाली
Ward Contact Number: 
९८१२६४९०९१
Weight: 
0