FAQs Complain Problems

भुमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणिकरणका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि प्रकाशित सूचना बमोजिम दरखास्त पर्न आएका उम्मेद्वारहरुको संक्षिप्त सूचि प्रकाशन गरिएको सूचना

आर्थिक वर्ष: