FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विपद् जोखिम न्यूनीकरण स्थानीय कार्यमञ्च सञ्चालन मार्गदर्शन २०७७ ८०/८१ 06/20/2024 - 13:35 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण स्थानीय कार्यमञ्च सञ्चालन मार्गदर्शन २०७७.pdf
विपद पोर्टल व्यवस्थापन (संचालन) कार्यविधि २०७७ ८०/८१ 06/20/2024 - 13:34 PDF icon विपद पोर्टल व्यवस्थापन (संचालन) कार्यविधि २०७७.pdf
नगर विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७ ८०/८१ 06/20/2024 - 13:33 PDF icon नगर विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७७.pdf
नगर आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ८०/८१ 06/20/2024 - 13:07 PDF icon नगर आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
जलउपयोग गुरुयोजना लम्कीचुहा नगरपालिका कैलाली, २०८० ८०/८१ 05/24/2024 - 14:31 PDF icon WUMP Report FINAL Lamkichuha.pdf
लम्कीचुहा नगरपालिकाको विधालय लेखापरिक्षण निर्देशिका, २०८० ८०/८१ 12/03/2023 - 12:13 PDF icon लम्कीचुहा नगरपालिकाको विधालय लेखापरिक्षण निर्देशिका, २०८०.pdf
शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन (स्थानान्तरण) कार्यविधी, २०८० ८०/८१ 12/03/2023 - 12:05 PDF icon शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन (स्थानान्तरण) कार्यविधी, २०८०.pdf
स्थानीय शिक्षण सिकाई अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 12/03/2023 - 11:57 PDF icon स्थानीय शिक्षण सिकाई अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०.pdf
कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८ ७८/७९ 11/15/2021 - 12:20 PDF icon कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि ०७८.pdf
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ ७८/७९ 10/27/2021 - 12:28 PDF icon सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८.pdf

Pages